Logo Britta Eckerberg Psykologkonsult

 

Välkommen hit!

Denna webbplats har tillkommit för att hjälpa föräldrar som har problem med sina barns och ungdomars sömn.
 

Hjälp att somna för småbarn

Om sömn och sömnproblem
de första levnadsåren

Om nattskräck

Broschyrbeställning

Om utvärderingen

Kritik av somna-själv-metoden

All text om småbarn och sömn
som pdf-fil för utskrift

Hjälp att somna för skolbarn

Insomningssvårigheter hos skolbarn

Melatoninbehandling av
insomningssvårigheter hos
skolungdomar – en pilotstudie

Bakgrundsfakta

Om dygnsrytmen

Melatonin – nyttigt men baktalat

Webbplatsen skapades ursprungligen av barnläkaren Berndt Eckerberg, som ett led i hans livslånga strävan att hjälpa barn och föräldrar. Efter hans död i början av september 2013 förvaltas den av hans hustru Britta Eckerberg, barnpsykolog.

Redan i slutet av 1970-talet hade Britta börjat hjälpa uttröttade föräldrar att få sina barn att somna och somna om själva. Under Berndts tid som barnhälsovårdsöverläkare i Dalarna utarbetade de tillsammans en metod att lära små barn sova, om barnens täta nattuppvaknanden utgör ett problem för föräldrarna. De kallade den somna-själv-metoden, men den har blivit mest känd som femminutersmetoden.

Metoden har nu hjälpt tusentals familjer till en fungerande vardag. Den beskriver hur man kan underlätta för både barn och föräldrar när barnen måste lära sig att somna utan hjälp. Det är nämligen inte alltid helt lätt. Men gör man det konsekvent och lyckas man undvika vanliga fallgropar är det faktiskt oftast lätt. Det tyckte i alla fall föräldrarna i den vetenskapliga utvärdering som Berndt gjorde.

Metoden finns beskriven i två enkla och pedagogiska broschyrer: en för barn 5–18 månader och en för barn över 18 månader. Båda finns att beställa via länken till vänster.

Efter sin pensionering arbetade Berndt femton år som skolläkare och mötte då andra sömnproblem som också visade sig tacksamma att behandla. Främst handlade det då om tonåringar med svårigheter att somna på kvällen.

I menyn till vänster finns därför en länk till en text om melatonin. Syftet är att ge Berndts bild av detta nyttiga men tyvärr ibland motarbetade naturliga hormontillskott.

Britta Eckerberg, Barnpsykolog


Förvanskade bilder av metoden

Pappa Åberg och femminutersmetoden –
en alternativ version

Somna-själv-metoden har missuppfattats av många, och grovt felaktiga beskrivningar är publicerade på nätet. Se till exempel detta inlägg på Barnakuten, där man kallar det tortyr att låta barnet somna själv efter att ha gråtit och skrikit efter sällskap.

Det man missar är att man inte alls visar barnet att man struntar i det! Det handlar om att få barnet att förstå att just detta med att somna själv inte är farligt. De flesta barn lär sig det fort, och blir därefter bevisat tryggare och gladare också i andra sammanhang.

I länken till vänster finns ett svar på Barnakutens förvanskning av metoden, som beskriver ett konkret exempel på hur bra det blir för alla parter när man följer den.

 

Hjälp att vakna

Om barns rösträtt

Länken till vänster leder till en artikel som informerar om något helt annat som låg Berndt och Svenska Barnläkarföreningen varmt om hjärtat.

 

infoeckerberg.se

Webbplatsen uppdaterad senast 2020-10-02