Logo
   


Redovisningsteknik
för mark- och landskapsprojekt

Förord och innehållsförteckning

Utdrag ur boken

L-30.1-1
L-31.1-1
L-31.2.1
L-32.1-1
L-32.6-1

Köp boken
som student (momsfritt):

Köp boken
som yrkesverksam:


 

Den här skriften syftar till att beskriva redovisning av mark- och landskapsprojekt på tomtmark. Den vänder sig främst till blivande landskapsarkitekter och landskapsingenjörer, men kan också användas som kursbok i andraprogram med inriktning mot markprojektering och markbyggande.

Kanske kan också yrkesverksamma i området ha glädje av ett kondenserat komplement till andra råd och rekommendationer, främst Bygghandlingar 90 Del 1-8, som den i hög grad vilar på.

Kompendiet kostar 225 kr, plus 75 kronor i porto. Är du högskolestudent är den momsbefriad.

Uppsala 2021-01-08

Klas Eckerberg

Till startsidan